Ugrifüles Óvoda


1091 Budapest, Hurok u. 9.
Tel., fax: 377-06-91
E-mail: ugrifules@citromail.hu
Web: www.ugrifulesovi.hu
Óvodavezető: Kékesi Györgyné

Óvodánk, a budapesti Ferencvárosi Önkormányzat által fenntartott intézmény 1960-ban épült, a József Attila-lakótelep első óvodájaként. Négy csoportos, családias légkörű, 81 főre tervezett. Jelenleg 91 gyermeket fogadunk és nevelünk nagy szeretettel a legkorszerűbb nevelési igényeket kielégítve.
Testületünk 15 főből áll: 9 felsőfokú végzettségű óvodapedagógus, 4 szakképzett dajka és 2 konyhai dolgozó. Nevelőtestületünk szakmai felkészültsége garanciát jelent a differenciált egyéni fejlesztés megvalósítására. Kollégáink többnyire évek óta együtt nevelő óvodapedagógus párosok, felmenő rendszerben dolgoznak. Ez az állandóság segítséget jelent a családok és a gyermekek sokoldalú megismerésében, az óvónő-szülő kapcsolat elmélyítésében, az egymás iránti tisztelet és megbecsülés kialakításában. Nagy figyelmet fordítunk tehát az óvoda- család jó kapcsolat kialakítására, szem előtt tartva a családi nevelés fontosságát.
Pedagógiai programunkat az eddigi tapasztalataink alapján állítottuk össze, meghagyva az óvodai nevelés programjának szakmai értékeit s kibővítve a továbbképzések során szerzett szaktudással, eredményekkel. Programunk szakmai gerincét a testi képességek fejlesztése adja. Kiemelt szerepet kap a mozgásfejlesztés (prevenciós testnevelés: testtartásjavító-, lábboltozat erősítő-, zenés és szertorna, néptánc) melyet tervszerű, rendszeres foglalkozásokkal érünk el. A testgyakorlatok tudatos alkalmazásával a motoros képességek és a mozgáskészség kibontakoztatását, valamint a mozgásműveltség fejlesztését céloztuk meg.
Nevelésfilozófiánk tartalmazza mindazon nevelési céljainkat és feladatainkat, amelyeket a gyermekekkel a gyermeket érdekében kívánunk megvalósítani, vagyis az életkori és egyéni sajátosságok figyelembevételével segítjük személyiségük harmonikus fejlődését, szociális-értelmi érettségük alakulását, kiemelt szerepet szánva a testi képességek mindennapi, tervszerű fejlesztésének. Tesszük mindezeket a gyermek alapvető tevékenységére a : JÁTÉKra alapozva.
Szülői kezdeményezésre óvodánkban tevékenységhez kötött, játékos angol nyelvtanítás folyik fakultatív módon, nyelvvizsgával rendelkező kolléganő segítségével, az egész nap folyamán. Gyermekeink ilyen módon ismerkedhetnek meg az angol versekkel, mondókákkal, népdalokkal, egyszerű kifejezésekkel.
Megépült a tornatermünk, melyet igyekszünk maximálisan kihasználni. Hatékony nevelőmunkánkat segítően tárgyi eszközeinket tudatosan fejlesztjük, bővítjük saját költségvetésből és pályázatok útján.
Szolgáltatásunk: szakképzett óvodapedagógusaink által vezetett tanfolyam jellegű ovis torna, népitánc, zeneovi.

Két éve alakult meg óvodánkban egy citera zenekar, melyben óvónőink a gyermekek népzene iránti szeretetét kívánják még jobban erősíteni. Maguk és mások örömére teszik ezt.
Minden év tavaszán nyílt napokat tartunk, ezek az Ugrifüles napok, melyre szeretettel várunk minden leendő óvodást és szülőt.

„Minden nap megszűnik valami, amiért az
ember szomorkodik: de mindig születik
valami, amiért érdemes élni, küzdeni!”
Herakleitosz