Méhecske Óvoda

1091. Budapest, Ifjúmunkás u. 30.
Telefon:3570-930
E-mail: postmaster@mehecskeovoda.t-online.hu  
Óvodavezető: Némethné Faragó Ibolya

Négycsoportos intézményünk a József Attila lakótelepen épült 1980-ban. Csoportszobáink világosak, tiszták és esztétikusak. Óvodánk berendezése, felszereltsége, udvara a legkorszerűbb igényeknek megfelelő szintű nevelőmunkát tesz lehetővé.

Elsősorban a ma és a jövő társadalmi kihívásaira szeretnénk felkészíteni óvodásainkat, szocializálódásukat tudatosan segíteni, hogy majd felnőve gyors alkalmazkodásra váljanak képessé és aktívan, kreatívan beilleszkedve a társadalomba, környezetbarát szemlélettel alakítsák környezetüket.
Óvodai életünkben a szeretetteljes, egymásra figyelő, kölcsönösen együttműködő, elfogadó, a pozitív tulajdonságokat megerősítő légkör a meghatározó.

Gyermekszerető, igényes elkötelezett és felkészült felnőtt-közösségünk, olyan óvoda működtetésén fáradozik ahol:
• vidám, családias a légkör, így jól érzi magát gyermek, felnőtt egyaránt;
• a gyermeki szükségletekhez igazodik a tárgyi környezet;
• a tevékenységek rendszerében biztosított a játék elsődlegessége;
• változatos, sokszínű tevékenység biztosítja a gyermekek képességeinek kibontakoztatását, a differenciált személyiségfejlesztést,
• megkülönböztetett figyelem kíséri a gyerekek mozgásának, kommunikációjának fejlődését, fejlesztését;
• stabil szokás és szabályrendszer szolgálja a közösségi magatartás alakulását, fejlődését;
• sokat fejlődnek a gyerekek és optimális időben, felkészülten kerülnek iskolába.

Óvodánkban a homogén csoportszervezés vált elfogadottá a kiscsoportosok egyéni szükségletei, tempója miatt. Kis, kis-középső, nagy-középső és nagycsoportot működtetünk. Miután a szocializálódást segíti, ha különböző életkorú gyerekek együtt játszhatnak ill. tevékenykedhetnek, ezért beépítettünk mindennapjainkba egy újfajta szervezési formát, mely lehetővé teszi ezt. A nap egyes szakaszaiban a gyerekek lehetőséget kapnak az úgynevezett „átjárhatóságra”. Reggel 8 óráig, az udvaron, és délután 16 óra után. Ebben az időszakban meghatározott szabályok szerint, saját igényük, választásuk és döntésük alapján óvodásaink átmehetnek a másik csoportba játszani, ill. tevékenykedni.

Ezen kívül hetente egyszer, hétfőnként, csoporton kívül is szervezünk a gyerekeknek tevékenységeket, úgynevezett „Játszó”-t / kézműves, népi zenés, irodalmi foglalkozásokat/, melyekre a három nagyobb csoportból jöhetnek ki szintén saját elhatározásukból a gyerekek. Így kitárul játék- és mozgásterük, interakciós lehetőségeik, alkalmaik bővülnek, együttműködési és kommunikációs képességeik fejlődésének új távlatai nyílnak meg.

Nevelőmunkánk célja természeti, társadalmi és kulturális értékek élményszerű közvetítése; az egészséges életvitel megalapozása; változatos tevékenységrendszerre épülő nevelési-tanulási folyamat kialakítása; érésen alapuló, sürgetéstől mentes fejlődés-fejlesztés megvalósítása, örömteli, gyakori kommunikáció és a művészetek iránti érdeklődés fokozása.


A szülőkkel való kapcsolatépítésünk a bizalmon és egymás megbecsülésén alapszik. A kapcsolattartás hagyományos formái mellett rendszeresen szervezünk kiállításokat, kirándulásokat, család-óvoda programokat /sportnap, Luca napi játszóház és vásár, tavasszal óvodanap, Anyáknap-i játszó délelőtt/.

11 éve működik „Kaptár” alapítványunk, mely a gyerekek és a szülők igényeinek kielégítésén munkálkodik: Délutáni szolgáltatások: úszás, angol, torna.

A családdal együtt nevelve vezetjük a gyerekeket az elemi viszonyulások-szokások megerősítésére, az örök emberi értékek /egészség, anyanyelv, erkölcsi normák, esztétika, környezetbarát magatartás/ elfogadására, elsajátítására.
Nevelőmunkánk a szülői házzal való szoros együttműködésre, hatásrendszerünk összehangolására épül, hiszen valljuk:
„ A gyerekek úgy éreznek, ítélnek és cselekednek, miként azt azoknál látják, akiket szeretnek és becsülnek.”
 / Dr. Wlassics Gyula /


Az óvodánk körzete:
Csárdás köz végig; Gyáli út 21-25; Ifjúmunkás u.18-tól végig.; Osztag köz, Osztag u. végig; Távíró u. 1-19.; Üllői út 147-199; Egyetértés u. végig


A KÖRZETTŐL FÜGGETLENÜL, MINDEN ÉRDEKLŐDŐT SZERETETTEL VÁRUNK!