Epres Óvoda

1098 Budapest, Epreserdő u. 10.
Telefon : 280-6705,
E-mail: epresovoda@freemail.hu
Óvodavezető : Szundyné Ihász Erzsébet


Mottó:  „ Minden gyermek egyszeri és megismételhetetlen csoda, a hozzá vezető útnak is csodának kell lennie.”                          

( E. Fromm)

Négy csoportos, 100 férőhelyes óvodánk a József Attila lakótelepen található. Jó állapotban lévő, tágas, világos épület, amely alkalmas színtere az óvodás korú gyermekek nevelésének. Hatalmas, négy részre tagolt játszókertünk biztosítja gyermekeink szabad levegőn való tevékenykedését. Csoportjainkban az egymáshoz közeli korosztályok élnek együtt.
Óvodánkra a gyermekközpontúság jellemző, ami azt jelenti, hogy maximálisan figyelembe vesszük mi JÓ a gyereknek. Miután az adott életkor nem ismételhető meg minden gyereknek joga van ahhoz, hogy a lehető legjobbat megkapja. Azt valljuk, hogy  kisgyermek alapvető szükséglete a szeretet, amelynek megléte hozzájárul egyenletes fejlődéséhez. A gyermeknek ezen felül szüksége van - a teljesség igénye nélkül - gondozásra, megértésre, elismerésre, játékra, szabadságra-kötöttségre, pihenésre.
Hangsúlyt helyezünk a családokkal való partnerkapcsolat kialakítására. Fontosnak tartjuk a közös programokat: kirándulásokat, nyílt napokat, ünnepeket, játszódélutánokat.
Hisszük, hogy személyes példánkkal, magatartásunkkal, életvitelünkkel, szakmai felkészültségünkkel értéket közvetítünk. A  szeretetteljes, megértő magatartás, a biztonságot sugárzó derűs légkör, továbbá a magas színvonalú nevelőmunka eredményezi gyermekeink harmonikus személyiségfejlődését. Programunk az egységes szemléletet biztosítja számunkra. Az óvodapedagógusok változatos érdeklődése, mentalitása, módszertani kultúrája pedig a változatosságot, az egyediséget viszi a csoportok életébe.

Óvodánk arculatát közösen kialakított pedagógiai programunkban – Kisemberek a nagyvilágban – határoztuk meg. A középpontba a környezeti nevelés került, amely a nap egészében érvényesül. Ebben az életkorban a legmeghatározóbb a szerepünk a megfelelő környezetkultúra, gondolkodás és életmód kialakításában. Feladatainkat az életviteli szokások megalapozásán keresztül valósítjuk meg.
Kiemelten foglalkozunk a differenciált  képességfejlesztéssel, amely lehetővé teszi, hogy az egyéni sajátossághoz, az eltérő fejlődési ütemhez és éréshez igazodó fejlesztést biztosíthassunk gyermekeink számára. Munkánkat fejlesztőpedagógus és logopédus segíti.

Szükségesnek tartottuk az integrált nevelés beépítését. A másság elfogadása, elfogadtatása fontos szerepet játszik mindennapjainkban. Évek óta nevelünk csoportjainkban – spontán módon – enyhén sérült gyermeket. Az együttnevelés során lehetőségünk nyílik az ép gyermekekkel való azonosság megéreztetésére, és a másság segítő szándékú megközelítésére.
Lehetőséget biztosítunk a sokszínű, változatos tevékenykedésre, mindenekelőtt a játékra, amely a gyermekek mindennapjait átszövő, legfontosabb és legfejlesztőbb tevékenység.


Szundyné Ihász Erzsébet
óvodavezető         
és a Nevelőtestület

 


Az óvoda körzete :

Aranyvirág sétány  végig,  Aszódi u. végig,  Börzsöny u. 1-3., 
Csengettyű u. 1 – 9., 2 -14.,  Dési Huber u. 1 - 25.,  Ecseri u. 7- végig, 8- végig,
Epreserdő u. 2 –28.,  Gyáli u. 15., 18 – végig,   Ifjúmunkás u. 1 – 7., 2 – 6.,
Illatos u. 25 – végig,  Kosárka sétány végig,  Péceli u. végig,  Zombori u.  végig