Kőrösi Csoma Sándor Kéttannyelvű Általános Iskola

1091 Budapest, Ifjúmunkás u. 13.
Tel./Fax: 348-04-53
Honlap: http://www.kcssaltisk.sulinet.hu
E-mail: kcss.alt.isk@mail.datanet.hu


Iskolánk a IX. kerületi József Attila-lakótelep központjában helyezkedik el, fákkal övezett, zöldövezeti területen, amely 2002-től a "Főváros legszebb lakótelepe" címmel is büszkélkedhet.

Az épület az Ecseri úti és a Pöttyös utcai metrómegállók között félúton, Az Üllői úttal párhuzamos utcában fekszik, így a szép környezet mellett a jó közlekedés is vonzóvá teszi intézményünket.

A Kőrösi vonzerejét tovább növeli a gondosan kialakított, magas szintű pedagógiai program, amely oktatóink színvonalas nevelőmunkájával kiegészülve felkészíti a nálunk tanuló gyermekeket a későbbi tanulmányokban és az életben való sikeres helytállásra.

Pedagógiai programunkban meghatározott célunk, hogy minden diákunk képességének megfelelő szinten sajátítsa el a tananyagot, tudása legjavát adja. Olyan iskolába járhasson, ahol barátai vannak, számíthat a tanítóira, tanárai segítségére, ahol jól érzi magát, ahol szeretik.

A két tanítási nyelvű iskolákban a tanítás egyidejűleg két nyelven, magyarul és idegen nyelven (célnyelven) folyik. A célnyelv bármelyik idegen nyelv lehet.

A célnyelven tanított tárgyak megválasztása az iskola jogköre. Kívánatos azonban, hogy elsősorban azokat a tárgyakat válasszák, amelyek legjobban megfelelnek a tanulók életkori sajátosságainak.

A célnyelven tanított tantárgyakat, a tantárgyak idő és tartalmi megoszlását az iskola a két tanítási nyelvű iskolák kerettanterve alapján határozza meg helyi tantervében.

A két tanítási nyelvű iskolák és saját tapasztalataink szerint is nagy a társadalmi igény az ilyen program szerint működő iskolák iránt. Intézményünk rendelkezik azokkal a személyi és szakmai feltételekkel, amelyek a két tanítási nyelvű osztályok indításához elengedhetetlenek.

Fontos célunk, hogy a két tannyelvű program szerint haladó tanulók az általános iskola végére rendelkezzenek olyan kommunikációképes nyelvtudással, amellyel képesek ismeretszerzésre angol nyelven is. A magas óraszámban tanított, a gyermekek számára érdekfeszítő tananyag segítségével tanulóink az angol nyelvet újabb ismeretek megszerzéséhez, gondolataik, érzéseik kifejezéséhez eszközként tudják használni az iskola befejezésekor. Feleljenek meg a középfokú nyelvvizsga követelményeinek a nemzetközi vizsgákon. Érjék el az általános iskola befejezésekor az európai B1-es (önálló nyelvhasználó) szintet. Ne csak ismerjék, de szeressék is meg más népek életét, szokásait, lássák a kultúrák közötti különbségeket, és tanulják meg, hogyan igazodjanak el köztük!

 


Felújított könyvtárunk nagyobb területen, gazdag könyv- és CD- választékkal, otthonos környezetben minden nap várja a gyerekeket.

Iskolánkban működik az Ádám Jenő Zeneiskola kihelyezett tagozata, így délutánonként szolfézst és hangszeres zenét tanulhatnak a gyerekek.

Az érdeklődők hitoktatásban is részt vehetnek és a gazdag szabadidős kínálatból választhatnak.

Tehetséges tanulóinkat folyamatosan készítjük fel a különböző versenyekre, a lemaradókkal pedig rendszeresen foglalkozunk.

A gyerekeket első osztályos kortól – testnevelés órai keretben – úszni s lehetőség szerint korcsolyázni visszük; tavasszal néhány napig erdei iskolába járunk velük, sokat kirándulunk, aktívan részt veszünk az iskolai játszóházak, a Kőrösi Napok rendezvényein, az ünnepélyeken, „mulatságokon”, s a különböző vetélkedőkön, a kerületi és magasabb szintű versenyeken.

Nyári táborok, sítábor – és kellő számú jelentkező esetén – angliai tanulmányút teszi még érdekesebbé az iskolai életet.

Diákjaink szeretnek iskolába járni!

A tanulmányi munka eredményességét mutatja, hogy a versenyeken, tantárgyi méréseken évek óta kiemelkedően szerepelnek tanítványaink. Ennek elismeréseként iskolánk véglegesen elnyerte a – versenyeken legjobb teljesítményt nyújtó intézménynek járó – kerületi vándorkupát. Diákjaink a gimnáziumban és szakközépiskolában is megtartják eredményeiket!

Szülői kezdeményezésre jött létre a Kőrösi Csoma Sándor Alapítvány, melynek fő feladata az iskola anyagi helyzetének, a korszerű oktatás feltételeinek javítása. Az alapítvány támogatása önkéntes.

A szülők képviseletében az Iskolaszék segíti az oktató-nevelő munkát.
Az óvodákkal folyamatosan tartjuk a kapcsolatot, programjainkról ott is kaphatnak tájékoztatást.