Kosztolányi Dezső Általános Iskola

1091 Bp., Ifjúmunkás u. 1
Te./fax: 282-64-84
E-mail: kdaltin@kdaltisk.sulinet.hu
Honlap: www.kdaltisk.sulinet.hu


Iskolánk pedagógiai programja:
Célunk, hogy a kor követelményeinek megfelelő tudással és intelligenciával vértezzük fel diákjainkat. Úgy hisszük, hogy korunkban a konzerválható tudás megszerzése nagyobb esélyt biztosít diákjaink számára, hogy sikeresen vegyék az akadályokat az életben. A diákok színvonalas oktatásával egyenrangúnak tartjuk a neveltségi szintjük folyamatos fejlesztését is. Meggyőződésünk, hogy csak kulturált, embertársa iránt toleráns, a másik embert tisztelő, segítőkész diák válhat kiegyensúlyozott, boldog felnőtté.Ezekhez a célkitűzésekhez megteremtettük a megfelelő személyi és tárgyi feltételeket.
Az iskola tanulóinak létszáma, másfél évtizede 372-385 fő között mozog. Több diákot nem tudunk oktatni, mivel több tanteremmel nem rendelkezik az iskola.
Büszkék vagyunk arra, hogy az iskolát nem érinti a gyermeklétszám csökkenése, amely országos és helyi szinten is komoly problémát okoz az intézményeknek.
Fontosnak tartjuk az idegen nyelvek (német, angol) és az informatika (1985 óta) oktatását is. Első osztálytól kezdve mindkét területen bontott csoportos oktatás zajlik.
Az alsó tagozaton egész napos rendszerben a gyerekeket két tanítónő tanítja negyedik osztályig. Ez a svéd modell mind oktatási, mind nevelési szempontból rendkívül eredményes.
Az idegen nyelv oktatását segítik a külföldi testvériskolai kapcsolataink. Évente 20 diákunk látogat el Füssenbe, az Anton Sturm Hauptschuléba, illetve 12 diákunk vesz részt Güntersbergében egy Európai Uniós találkozón.Iskolánk diákjait kerületi, fővárosi és országos tanulmányi versenyeken indítjuk.A kerületi versenyeken tanulóink minden alkalommal az első három hely valamelyikén végeznek. Büszkék vagyunk diákjainkra a magatartásukat, kulturált viselkedésüket illetően is.
Iskolánk története: Az intézmény zöldövezetben található, a József Attila-lakótelepen. Az iskolát 1965-ben építették, a kor építészeti irányzatának megfelelő stílusban. Egy emeletes, világos tantermekkel rendelkező intézmény. Az 1996/1997-es tanévben az iskola belső felújítására, 1998-ban az intézmény épületének külső tatarozására is sor került. Az intézmény egy nagy udvarral rendelkezik, ahol kézilabdapálya, 4 db kosárlabdapalánk, egy iparművész által tervezett és kivitelezett, fából készült játszótér található.