Ferencvárosi Gondozó Szolgálat

A Ferencvárosi Gondozó Szolgálat az önkormányzat által - a IX. kerületben élő lakosok számára - fenntartott, szociális intézményekből áll.
 
Székhelye: 1098 Bp., Toronyház u. 11.

A Gondozószolgálat házi segítségnyújtás keretében gondoskodik azokról az időskorúakról, illetve egészségügyi állapotuk miatt rászoruló személyekről, akik otthonukban önmaguk ellátására csak segítséggel képesek, valamint idősek klubját működtet, ami napközbeni gondozásra szolgál a szociális és mentális támogatásra szoruló, önmaguk ellátására részben képes időskorúaknak.
Időskorúak Gondozóházát is működtet a szolgálat, ahol átmeneti ellátást nyújt önellátásra képes időskorúak, valamint 18. életévüket betöltött beteg személyeknek, akik önmagukról betegségük vagy más miatt otthonukban időlegesen nem képesek gondoskodni.
 
Szolgáltatásaink igénybevétele önkéntes, az ellátást igénylő illetve törvényes képviselője kérelmére történik, ami írásos megállapodást alapoz meg.

Szolgálat vezető: Knyazoviczky Jánosné
Telefon: 1/280-57-70